O.I.O.D.  “Ontwikkeling is ons doel” Leeskring Delft sinds 1853

LEEST U IN DEZE STILLE TIJD OOK GRAAG TIJDSCHRIFTEN? 

Voor € 97/jaar krijgt u elke maandag een koffertje met ca 10 tijdschriften aangeleverd. U brengt het koffertje na een week naar de volgende lezer, die doorgaans vlak bij u in de buurt woont.

Hoe kunt u (proef)lid worden?
Wilt u eens een koffertje op proef krijgen of al lid worden: mail of bel naar:
Peter Kuiper, penningmeester O.I.O.D., P.Kuiper@online.nl tel. 015 213 4595

Wie zijn wij?
Wij zijn de vereniging O.I.O.D., een leesgezelschap in Delft dat al sinds 1853 bestaat. Het gezelschap kreeg in de negentiende eeuw haar naam “Ontwikkeling is ons doel”. Ons ledenaantal is altijd beperkt geweest, maar nu is er weer gelegenheid om lid te worden.

Hoe werkt het?
Jaarlijks beslissen we in de ledenvergadering over de samenstelling van het tijdschriftenpakket en besluiten we om nieuwe tijdschriften aan te schaffen, dan wel te stoppen met tijdschriften.

O.I.O.D. heeft momenteel ruim 50 verschillende tijdschriften in haar pakket. Hieronder ziet u het overzicht van alle tijdschriften.

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG ALS NIEUW LID