Notitie “De euro blijkt peperduur en slecht voor de koopkracht van de Nederlanders”

Notitie “De euro blijkt peperduur en slecht voor de koopkracht van de Nederlanders

Notitie, op 25 februari gepubliceerd op Wynia’s Week, ten behoeve van het Tweedekamer debat over de euro op 9 maart 2023.

De notitie is gebaseerd op twee onderzoeken van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid.

Het eerste rapport “Blootstelling van Nederland aan kosten van de EU en de euro“ is nog niet in andere vorm beschikbaar dan in deze notitie. Voor meer informatie over de berekening: info@mwenb.nl

Het tweede rapport “Onze achterblijvende Koopkracht en de Euro” is op 1 maart 2022 gepubliceerd en kan hier of hieronder gedownload worden

Nieuwsbericht met korte samenvatting op Wynia’s Week

Bespreking van dit onderwerp op Holland Gold

Rapport “Onze achterblijvende Koopkracht en de Euro”

Rapport “Onze achterblijvende Koopkracht en de Euro”

Diepgaand onderzoek naar de effecten voor Nederland van het deelnemen aan de euro-muntunie.
Met name aandacht voor het effect van de euro op onze koopkracht, maar ook een grondige analyse van de werking van de euro voor de andere landen in de eurozone.

Al doende wordt dieper ingegaan op de wetmatigheden van de monetaire economie, en wordt het begrip “Monetaire Welvaart-Optimalisatie” geïntroduceerd.
Tot slot wordt bepaald of de euro voor de eurozone houdbaar is, en of hij in dat geval te verkiezen is boven monetaire flexibiliteit van de deelnemende landen.

Bespreking van dit onderwerp op Holland Gold