My video’s

[20]
20 Oktober,  2023
De energietransitie – een reality check
De energietransitie naar net-zero in 2050 is een gevaarlijke illusie en sloopt onze welvaart
Presentatie door Theo Wolters, voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid
Organisatie: Holland Gold, G3 evenement, Ede

Theo Wolters beoordeelt kritisch het realiteitsgehalte van de energietransitie, met deze keer extra aandacht voor de effecten ervan op welvaart en economie.
Hij toont aan dat net zero in 2050 onmogelijk is, en dat een transitie naar wind en zon überhaupt onbetaalbaar is.
Een transitie kan immers alleen slagen als die gebaseerd is op innovaties die leiden tot grote welvaartsgroei. Er is dus innovatie nodig die een energiebron oplevert die fossiel in een normaal proces verdringt, omdat hij schoner, betrouwbaarder en vooral goedkoper is.

In dit proces heeft Nederland een unieke kans om het voortouw nemen in de vorm van onze veelbelovende startup Thorizon, die al ver is met de ontwikkeling van een thorium gesmoltenzoutreactor gebaseerd op een uniek concept.

Het laatste deel van de presentatie werd ingekort, maar kan in uitgebreide vorm bekeken worden in de lezing die Wolters gaf op 28 september in Baarn.

Aan het einde van de presentatie  stelde Mona Keijzer (BBB) nog een vraag aan Theo Wolters over adaptatie, die aanleiding was voor een samenvattende conclusie van de laatste twee presentaties van de dag: die van Marcel Crok over klimaat en deze van Theo Wolters over de energietransitie.

[19]
September 28th,  2023
Towards a new energy system based on wind, solar and nuclear energy
By Theo Wolters, chairman of The Environment, Science & Policy Foundation

Presentation at the symposium “Towards a more graceful energy transition”, with Prof. Steven Koonin

The present electricity system relies on a merit order based market, which has worked great for decades, but cannot cope with a substantial share of subsidised CAPEX driven production, in combination with a huge reduction of on-demand production. Without changing the system, we will end up with frequent and long black-outs, and a very high electricity price.

A new electricity system is proposed, allocating the huge system costs to the sources that cause them. This will provide both maximum grid stability and lowest electricity cost.

More information about the presentation and the symposium can be found here.

[18]
25 september, 2023
De energietransitie op stedelijk niveau – Realisme en Innovatie
Theo Wolters inspireert de Tilburgse Gemeenteraad

Hoe realistisch is het doel van net zero in 2050; wat zouden de kosten daarvan zijn; wat zijn onrendabele innovaties en waarom; en welke inspirerende innovaties zijn wel rendabel?
Met nieuwe ontwikkelingen zoals de thorium gesmoltenzoutreactor, en de pool reactor voor wijkverwarming.

[17]
11 april, 2023
De euro is vreselijk duur voor de Nederlanders en veroorzaakt een groot koopkrachtverlies.
Theo Wolters in gesprek met Paul Buitink voor Holland Gold Podcast

In de serie gesprekken over de euro bespreek ik met Paul Buitink de mechanismen achter de euro en de kwalijke gevolgen voor sterke en zwakke landen.
Ik introduceer het begrip “Monetaire Welvaartoptimalisatie” en verklap dat ik daarmee een oplossing aan het ontwikkelen ben voor de problemen met de euro.

Het gesprek is gebaseerd op deze twee rapporten die ik schreef voor Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Als voorbereiding is het ook nuttig om een blog van me uit 2014 te lezen:
“Het kernprobleem van de Europese muntunie”

[16]
20 july, 2022
Out Of The Blank podcast 1165:
Talking about climate change with a climate realist
Robbie Robertson has an informal chat with Theo Wolters about the climate debate, covering in short most climate related topics.

Other podcasts by Robbie Robertson

[15]
9 februari, 2021
Energietransitie, Klimaatcrisis en Great Reset kritisch bekeken
Theo Wolters, voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Presentatie voor de KIVI Kring Rotterdam
Na mijn eerste presentatie (ooit!) over klimaat in 2007 voor de KIVI kringen van Rotterdam en Dordrecht, word ik om de paar jaar gevraagd om een update te geven. Deze keer met een heel positieve boodschap!

[14]
October 21, 2020
Hoe kunnen de provincies bijdragen aan de ontwikkeling van kernenergie?

Theo Wolters, voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid

Presentatie voor de Kennisconferentie Kernenegie & Thorium voor de gezamelijke Provinciale Staten

[13]
October 19, 2020
Wat kost kernenergie?
Theo Wolters, voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid
Concrete plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen in Nederland die goedkopere elektriciteit leveren dan fossiele centrales, en om de ontwikkeling van een Nederlandse thoriumcentrale te financieren.

Workshop voor de Kennisconferentie Kernenegie & Thorium voor de gezamelijke Provinciale Staten

[12]
October 1, 2020
Energy Talks & Drinks – Phasing out or phasing in: nuclear as part of the energy transition
Organisation:  The Buccaneer, in cooperation with Stichting MW&B
Location: The Buccaneer, Paardenmarkt 1, Delft
Speakers:
0 min    Theo Wolters
– What limitations are there for solar and wind, and the energy transition in general?
– What options for nuclear energy are available in the near future for The Netherlands?
– What roll can (thorium) molten salt reactors play in the energy transition?
40 min   Mirjam Vossen
– Public perception of nuclear energy
1h 8min – 1hr 30min  Q&A

[11]
July 7, 2020
Café Weltschmerz Interview, Den Haag
De rol van kernenergie in de energietransitie, en de toekomst van thorium centrales
Interviewer: Marcel Crok

[10]
July 2, 2020
Café Weltschmerz Interview, Den Haag
Nederland wordt één groot industrieel energiepark
Interviewer: Marcel Crok

Uit recente rapporten aan de overheid blijkt dat voor een duurzame energievoorziening in 2050 het grootste deel van het Nederlandse land- en zeeoppervlak volgebouwd zal moeten worden met zon- en windenergie.
Klimaatneutrale energiescenario’s 2050
(Berenschot & Kalavasta)
Systeemeffecten van nucleaire centrales, in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050
(Kalavasta & Berenschot)
Ruimtelijke uitwerking energiescenario’s
(Generation.Energy & Posad Maxwan)

[9]
June 24, 2020
Renaissance Instituut interview serie, Amsterdam
Hoe zit het nou echt? Thorium en de waarheid over kernenergie!
Interviewer: Ralf Dekker

Overzicht van de stand van zaken op gebied van zon, wind en biomassa, en het alternatief van kernenergie en thorium gesmoltenzoutreactoren.
Daarnaast een kritische review van de film “Planet of the Humans” van Michael Moore, en het PBL rapport over de wenselijkheid van biomassa in Nederland.

[8]
April 30, 2019
TU Delft – Aula congress center
Energy Transition Debate

I was part of the first discussion, with the theme:
“Climate Adaptation is more important than climate mitigation”
with professors Timo Heimovaara and Herman Russchenberg
0:35 – 42.30 minutes

[7]
March 1, 2019
Cafe Weltschmerz interview, Amsterdam
Over het rapport “De kosten van het energieakkooord”
Interviewer: Arno Wellens

Zie voor meer informatie over het rapport de video’s [6] en [5] van de presentatie ervan op de site van het rapport.

[6]
February 13, 2019
KIVI grote zaal, Den Haag
Presentatie van rapport “De Kosten van het Energieakkoord”, deel 1

Ik gaf een inleiding van de 9e tot de 15e minuut, en ga in op het rapport van 36:45 tot 48:30 min.
Daarna beantwoord ik een deel van de vragen tot 1:10:00 min.

[5]
February 13, 2019
KIVI grote zaal, Den Haag
Presentatie van rapport “De Kosten van het Energieakkoord”, deel 2

In de eerste 11 minuten bespreek ik de economische consequenties van het energie- en klimaatbeleid

[4]
January 26, 2017
Studium Generale Delft, Prinsenkwartier
“Thorium MSR: kernenergie zonder de nadelen”
1. Hoe werkt de thorium gesmoltenzoutreactor?
2. Waarom is er nog geen MSR en wanneer is ie er wel?
3. Ontwikkelingen sinds het grote thorium MSR symposium in 2015

Studium Generale Delft had mij gevraagd om een presentatie over thorium MSR naar aanleiding van mijn korte opmerkingen daarover in mijn lezing “Zin en onzin van de Energietransitie” op 10 november 2016, ook voor Studium Generale Delft.

(Helaas is de geluidskwaliteit van de opname beroerd, waarvoor excuses)

[3]
November 10, 2016
Studium Generale Delft, Prinsenkwartier
“Zin en onzin van de energietransitie”

Energie
9 – 31  (min)        Energietransitie
31 – 45                 De kosten van ons energiebeleid,
.                            o.a. per modaal gezin
45 – 1.17               Vragenronde – Q&A

Klimaat
1.17 – 1.24           Opraken fossiel, afhankelijkheid schurkenstaten
1.24 – 1.37           Doelen en werking klimaatbeleid
1.38 – 1.53           Klimaatprobleem of niet?
.                             Modellen/waarnemingen
1.53 –  1.57          Wat dan wel? Zinnig energiebeleid

[2]
June 4, 2016
Cafe Weltschmerz interview, Amsterdam
“CO2 uitstoot niet catastrofaal voor klimaat”
Interviewer: Marcel Crok

Het interview is vooral een motivering voor mijn activiteiten als klimaatrealist en kritisch energieonderzoeker.
Op de langskomende onderwerpen ga ik dieper in, met veel beeldmateriaal, in mijn presentatie (video [3] op deze pagina) over “Zin en onzin van de energietransitie” voor Studium Generale Delft

[1]
December 12, 2011
Nieuwspoort, Den Haag
Symposium over KNAW klimaatbrochure “Klimaatdebat op scherp”

Mijn presentatie, in de vorm van een pleidooi voor een rechtbank, over de fouten in de klimaatbrochure van de KNAW.
Deze principiële en concrete fouten had ik eerder uiteengezet in de deze blogs:
“KNAW klimaatbrochure is blamage voor Nederlandse wetenschap”
“Twintig fouten in de KNAW klimaatbrochure”